Hoe ziet een training er uit?

TijdeSensoren aanbrengen voor de trainingns de training zit u in een comfortabele stoel voor een beeldscherm.
We beginnen met het opplakken van een vijftal sensoren op uw hoofd:  een sensor zowel op de linker- als een op de rechterkant van uw hoofd, een op uw linker- en twee op uw rechteroor. Hierbij wordt een in water oplosbare geleidingspasta gebruikt, zodat het mogelijk is uw hersenactiviteit zo optimaal mogelijk te registreren tijdens de training.

NeurOptimalHierna volgt de training, die ruim een half uur duurt. U kijkt onderwijl naar de beelden op het scherm of luistert naar muziek. De apparatuur registreert steeds uw hersenactiviteit en de computer verwerkt razendsnel deze informatie. Op de momenten dat er turbulentie of instabiliteit ontstaat stoppen beeld en geluid een fractie van een seconde. Dit is de feedback. De hersenen merken dit op en als reactie herstellen zij zelf de balans. Door dit veel  te herhalen ontdekken de hersenen zelf dit patroon en ‘leren’ dit patroon bij voorkeur te gebruiken. Het is een onbewust proces. U hoeft daarvoor niet zelf actief iets te doen.

De meeste mensen kijken uit naar de training doordat zij zich dan diep ontspannen en genieten.

Dubbeltrainen:

In de praktijk bestaat de mogelijkheid tot dubbeltrainen. Partners, ouder en kind of twee kinderen uit één gezin kunnen tegelijkertijd getraind worden. De training is hetzelfde als wanneer iemand alleen traint, het enige verschil is dat er gebruik gemaakt wordt van oordopjes. Training van meerdere personen binnen een gezin heeft een meerwaarde.  Beide personen maken gedurende de maanden waarin getraind wordt hun eigen unieke  ontwikkelingsproces door, terwijl er tevens onderling herkenning, begrip en ondersteuning is gedurende dit proces. De positieve veranderingen werken  zowel in de onderlinge als in de gezinsrelaties versterkt door.
Het financiële positieve effect voor u is dat trainen voor een lagere prijs per persoon mogelijk is.

Hoe snel is verbetering mogelijk?

Leren lopen, fietsen of autorijden…. Dat leer je door voldoende te oefenen. In het begin is het moeilijk, maar later gaat het vanzelf. Dat is met neurofeedback-training ook zo. De hersenen leren door de training steeds sneller en gemakkelijker in balans te blijven functioneren. Door de training telkens te herhalen wordt dit nieuwe patroon geïntegreerd en is dit het patroon dat de hersenen bij voorkeur gebruiken. Over het algemeen zijn voor deze integratie ongeveer 15-25 trainingen nodig. Dat is echter afhankelijk van de persoon, het type klacht, de duur, ernst en complexiteit van eventueel meerdere problematieken.

Lees verder op: Effecten van de training