Onderzoeksresultaten

PCCI: postcancer cognitive impairment.

PERSBERICHT (vertaald) – Montreal, Canada, 1 mei 2013

Een nieuwe studie naar de effecten van Neurofeedback laat zien dat er hoop is voor mensen die lijden aan de gevolgen die ontstaan zijn na chemokuren, namelijk “chemo-brein”.

Neurofeedbacktraining zorgt voor verbetering van cognitieve achteruitgang bij 90% van de onderzochte patiënten die aan deze bijwerking van chemokuren lijden. Dit is gebleken uit een studie van “The Applied Brain Research Foundation of Ohio”.

Het Zengar Institute Inc. kondigde vandaag de resultaten aan van een gelijkwaardige studie waarin de effecten werden gemeten van NeurOptimal® neurofeedback bij patiënten die lijden aan post-kanker cognitieve achteruitgang, oftewel “chemo- brein”. Het onderzoek, dat door het Applied Brain Research Foundation of Ohio werd uitgevoerd, laat een verbetering zien bij 91% van de deelnemers; deze deelnemers maakten allen gebruik van het NeurOptimal® systeem voor neurofeedback.
21 van de 23 deelnemers meldden dat zij volledig vrij waren van cognitieve achteruitgang of “mental fog”, welke gewoonlijk wordt geassocieerd met chemokuren.

De resultaten van dit onderzoek werden op 12 april 2013 gepubliceerd in het professionele onderzoeksmagazine “Integrative Cancer Therapies”. Nagenoeg iedere deelnemer boekte vooruitgang en raakte klachtenvrij. “De uitkomsten waren verrassend en iets om dankbaar voor te zijn”, aldus onderzoeksdirecteur Jean Alvarez. Dit liet zij weten aan de “Cleveland Plain Dealer” (grote krant in Ohio) eerder deze week. De ontwerper van het neurofeedbacksysteem, Zengar Institute Inc., gaf de resultaten vrij via haar uitvoerend directeur Samantha Diavatis. “De resultaten zijn mooi, maar achter deze cijfers ligt het feit dat ons systeem ervoor heeft gezorgd dat er een enorme klachtenvermindering voor deze groep mensen is gekomen. Het heeft hen geholpen om hun cognitieve achteruitgang te stoppen en zelfs doen omkeren of verdwijnen”, aldus Samantha.

Niet minder dan 70% van de patiënten die een behandeling tegen kanker ondergaan ervaren een achteruitgang van cognitieve vermogens als bijwerking. Hierbij gaat het om een afname van geheugencapaciteiten, verlies van verbale vermogens (niet vloeiend uit de woorden kunnen komen), angstaanvallen of depressie. Hoe het komt dat het “chemo-brein” ontstaat is nog niet bekend, wel is dit gegeven een onderwerp van interesse geworden binnen de medische wetenschap.

Het NeurOptimal® neurofeedbacksysteem dat tijdens de studie werd gebruikt, is niet aangepast of veranderd om specifiek het chemo-brein te behandelen. Ook is de software niet speciaal ingesteld om bepaalde targets of gebieden aan te raken om cognitieve problemen te helpen verbeteren. In plaats daarvan is het zo dat het unieke concept van NeurOptimal® de hersenen in hun natuurlijke richting laat kijken zodat het brein de achteruitgang zelf kan gaan corrigeren, los van de oorzaak van die achteruitgang. Hieruit komt voort dat NeurOptimal® neurofeedback effectief kan zijn bij een brede range van klachten en problemen, meer dan alleen bij de bijwerkingen van chemokuren.

De 23 deelnemers van het onderzoek – vrouwen in de leeftijd van 43 tot 70, die allen behandeld waren voor borstkanker – kregen gedurende 10 weken 2 keer per week biofeedback/neurofeedbacktraining. Er traden tijdens die periode verandering van het slaappatroon op, verandering in cognitief functioneren en energie niveau. Dit alles is gevolgd en vastgelegd. Aan het einde van de studie laat het onderzoek zien dat 21 van de 23 deelnemers een duidelijke verbetering van hun cognitie ervaren. Samantha Diavatis, directeur van het Zengar Instituut voegt daaraan toe: “De resultaten die Dr. Alvarez behaalde in dit onderzoek zijn wederom een goed bewijs van het feit dat NeurOptimal® een superieur neurofeedbacksysteem is”.

Meerdere onderzoeksresultaten zijn te vinden op: Zengar Institute Research //www.zengar.com/research