Effecten van de training

NeurOptimal® neurofeedbacktraining brengt het totale hersenfrequentiespectrum zo optimaal mogelijk in balans. Hoewel deze neurofeedbacktraining geen medische behandeling is, blijkt een evenwichtiger werking van de hersenen positieve veranderingen uit te werken op verschillende gebieden: lichamelijk, psychisch, emotioneel en relationeel:

 • Een innerlijk gevoel van rust en ontspanning. Dit is meestal een van de eerste veranderingen die men ervaart. Het wordt de relaxatie respons genoemd. Deze is diep en intens en werkt lang door.
 • In slaap vallen en doorslapen gaat beter. U wordt minder vaak wakker en als u wakker wordt slaapt u vlugger weer in.
 • De kwaliteit van de slaap verbetert doordat u langer en dieper gaat slapen. Diepe slaapstadia zijn van essentieel belang voor het herstel van lichaam en geest. U wordt uitgeruster wakker. Overdag hebt u meer energie en wordt u minder snel moe.
 • Rust in uw hoofd. De steeds doorgaande stroom van gedachten vermindert. Ook kunt u beter bepalen waar u wel of juist niet aan wilt denken.
 • U maakt zich minder snel ergens zorgen over. U leeft meer in het ‘hier en nu’. Zowel het verleden als de toekomst kunt u gemakkelijker loslaten.
 • Kent u het gevoel alsof uw hoofd ‘vol watten’ zit? Na een aantal trainingen merkt u dat uw hoofd helderder wordt en u weer kunt nadenken. Concentratie en geheugen verbetert.
 • U vergroot uw inzicht en overzicht. Daardoor kunt u beter bepalen wat werkelijk belangrijk is en daarbij de grote lijn blijven volgen zonder te verzanden in minder belangrijke details.
 • Uw prestatievermogen gaat omhoog. Overschakelen naar wisselende taken gaat soepeler. Deze voert u tegelijkertijd efficiënter uit.
 • Ontwikkeling van een positiever zelfbeeld en meer zelfvertrouwen. Hierdoor kunt u gemakkelijker eerlijk naar uzelf kijken. Daardoor vergroot u het zicht op uw eigen functioneren en de mogelijkheid om uw eigen keuzes te maken.
 • Beter dan voorheen bent u in staat naar keuze uw stemming of gedragspatroon te veranderen zodat u niet meer blijft ‘hangen’ in bepaalde bezigheden, routines of denkpatronen.
 • U gaat beter ‘in uw vel’ zitten. U krijgt een meer positieve en gelijkmatige stemming waarbij u minder snel verdrietig of boos wordt.
 • Als er iets onverwachts of vervelends gebeurt raakt u minder snel uit uw evenwicht en herstelt u zich sneller.
 • U bent meer in contact met uzelf, met uw eigen gevoel en spreekt dat ook gemakkelijker uit. U weet beter wat goed is voor uzelf en gaat beter voor uzelf zorgen.
 • U laat u minder beïnvloeden door negatieve stemmingen van anderen en wordt minder schuldgevoelig.
 • U gaat minder snel oordelen. Daarbij kunt u mensen beter in hun waarde laten en hun eigen keuzes laten maken. Tegelijkertijd kunt u diegenen die niet ‘goed’ voor u zijn loslaten.
 • Angst, dwang en depressiviteit verminderen en kunnen zelfs helemaal verdwijnen.
 • U krijgt minder behoefte aan alcohol en drugs, waardoor het gemakkelijker wordt om af te kicken.

Overige mogelijke effecten die vooral van belang zijn bij kinderen, jongeren en volwassenen met ADHD, ADD, Dyslexie, NLD, PDD-NOS:

 • Meer rust in het hoofd, in plaats van chaos.
 • Evenwichtiger samenwerking tussen linker- en rechter hersenhelft.
 • Hyperactiviteit neemt af.
 • Minder vergeetachtig.
 • Verbetering van concentratie.
 • Vermindering van leerproblemen.
 • Emotioneel stabieler.
 • Minder impulsief handelen.
 • Verbetering van cognitief functioneren.
 • Verbetering van sociaal-emotioneel functioneren.
 • Verbetering van sensomotorisch functioneren.
 • Beter kunnen omgaan met veranderingen.
 • Verbetering van het tijdsgevoel. Het in tijd overzien van de consequenties van handelingen en gedrag van een zeker moment.
 • Beter aanspreekbaar en gemakkelijker te corrigeren.
 • Gemakkelijker in- en doorslapen.
 • Betere afscherming van het eigen energieveld.
 • Meer zelfbewustzijn en zelfvertrouwen.
 • Medicijnen zoals Ritalin en antidepressiva kunnen bij vermindering van de symptomen vaak na verloop van een aantal trainingen worden afgebouwd.

De effecten van de training zijn in principe blijvend, op voorwaarde dat de training vaak genoeg heeft plaatsgevonden, zodat het nieuw geleerde evenwichtige patroon goed in de hersenen is geïntegreerd. Dan is dit het patroon dat bij voorkeur door de hersenen wordt gebruikt. Net zoals lopen, fietsen, pianospelen etc. na verloop van tijd vanzelf gaat als dit eenmaal na voldoende oefenen is geleerd.